Skip links

DRUGAANSLAG

WAT IS DRUGAANSLAG?

Een stoornis in het gebruik van stoffen betekent dat je de controle verliest over het gebruik van een stof zoals drugs of alcohol, ondanks dat het schadelijk is voor jou en anderen. Stoornis in het gebruik van stoffen kan levensbedreigend zijn. Het is belangrijk om te onthouden dat verslaving niet gaat over wilskracht of moraliteit.

Mensen die verslaafd zijn, kunnen niet eenvoudig stoppen, zelfs als ze dat willen, omdat stoffen de hersenen op een manier kunnen veranderen die stoppen fysiek en mentaal moeilijk maakt. De behandeling van verslaving vereist vaak levenslange zorg en therapie.

Hoewel drugs sterk van elkaar verschillen, activeren ze allemaal krachtig het verslavingscentrum van de hersenen. Dat is wat deze stoffen verslavend maakt, terwijl andere dat niet zijn. Veelvoorkomende misbruikte drugs zijn onder andere:

Clubdrugs zoals GHB, ketamine, MDMA (ecstasy/molly), flunitrazepam (Rohypnol®)

Stimulerende middelen zoals cocaïne (inclusief crack) en methamfetamine (meth)

Hallucinogenen, waaronder ayahuasca, D-lyserginezuurdi-ethylamide (LSD), peyote (mescaline), phencyclidine (PCP) en DMT

Inhalatiestoffen, waaronder oplosmiddelen, aerosols, gassen en nitrieten (poppers)

Marihuana

Opioïde pijnstillers zoals heroïne, fentanyl, oxycodon, hydrocodon, codeïne en morfine

Voorgeschreven medicijnen en hoestmiddelen

Kalmerende middelen, hypnotica en anxiolytica (anti-angstmedicatie)

Tabak/nicotine

While drugs are very different from each other, they all strongly activate the addiction centre of the brain. That is what makes these substances habit-forming, while others are not. Drugs that are commonly misused include:

Club drugs like GHB, ketamine, MDMA (ecstasy/molly), flunitrazepam (Rohypnol®)

Stimulants such as cocaine (including crack) and methamphetamine (meth)

Hallucinogens including ayahuasca, D-lysergic acid diethylamide (LSD), peyote (mescaline), phencyclidine (PCP) and DMT

Inhalants including solvents, aerosol sprays, gases and nitrites (poppers)

Marijuana

Opioid pain killers such as heroin, fentanyl, oxycodone, hydrocodone, codeine and morphine

Prescription drugs and cold medicines

Sedatives, hypnotics and anxiolytics (anti-anxiety medications)

Tobacco/nicotine

VEELGESTELDE VRAGEN

Ziektekostenverzekeringen beginnen te beseffen dat bijdragen aan de behandeling van drugs- en alcoholverslaving een haalbare manier is om hun cliënten in goede gezondheid te houden.

Drugs- en alcoholmisbruik veroorzaakt veel gerelateerde gezondheidscomplicaties. Ziektekostenverzekeringen minimaliseren het risico op de kosten van deze gerelateerde gezondheidsproblemen door hun cliënten te dekken met verslavingsbehandeling, wat in het belang is van zowel hun cliënten als henzelf.

Ziektekostenverzekeringen en Verslaving

Gelukkig voor mensen die worstelen met verslaving, zijn ziektekostenverzekeringen bereid te betalen voor revalidatie, net zoals ze zouden doen voor elke andere ziekte.

Drugs- en alcoholverslaving kan iedereen treffen, en de hersteltherapie is een langdurig proces dat aanzienlijke kosten met zich mee kan brengen. Ziektekostenverzekeringen hebben dit erkend en nemen dit type dekking op in hun plannen.

Ziektekostenverzekeringen die Drugsrevalidatie Dekken

Met de toename van kennis die wordt vergaard door psychologen en artsen, ondersteunt al het onderzoek het idee dat langere perioden van behandeling leiden tot succesvollere resultaten. Ziektekostenverzekeringen worden gedwongen meer te betalen voor verslavingsbehandeling vanwege het groeiende aantal professionals dat het als een ziektecategorie beschouwt, inclusief de tijd die in rehab wordt doorgebracht.

Revalidatiecentra voor Dubbele Diagnose

Harmony is een faciliteit voor dubbele diagnose, en patiënten kunnen profiteren van zowel psychiatrische als medische voordelen voor verslavingszorg. Dit verlengt het verblijf van de patiënt bij ons van 21 tot 54 dagen, waar onderliggend trauma, dat vaak wordt geïdentificeerd als de oorzaak van fysieke verslaving, wordt behandeld.

Neem contact op met Harmony

Neem contact op met Harmony en laat ons vandaag nog uw persoonlijke ziektekostenverzekering raadplegen en ontdek hun opties voor verslavingsbehandeling en revalidatie. Het is de eerste stap naar een effectieve behandeling voor uzelf of uw dierbare.

 • The Butler Center for Research bij de Hazelden Betty Ford Foundation rapporteert dat ongeveer 89 procent van de patiënten die alcoholrevalidatie afronden, nog steeds nuchter is één maand na ontslag.
 • Ongeveer 76 procent van de patiënten die succesvol de behandeling voor alcoholrevalidatie voltooien, geeft aan nog steeds nuchter te zijn na drie maanden, ongeveer 69 procent is nog steeds nuchter na zes maanden, en iets meer dan 70 procent is nog steeds nuchter na negen maanden.
 • Tussen de 85 procent en 95 procent van alle mensen die succesvol de drugrevalidatie afronden, meldt negen maanden na ontslag nog steeds onthouding van alle drugs.
 • Ongeveer 80 procent van de patiënten meldt een verbetering van de kwaliteit van leven en gezondheid na het voltooien van de drug- en alcoholrevalidatie.
 • Florida heeft de hoogste succespercentages van drugrevalidatie in vergelijking met alle andere staten. Iets meer dan 70 procent van de mensen die verslavingsbehandeling in Florida ontvangen, voltooien met succes hun behandelprogramma’s.
 • Naar schatting voltooit 43 procent van alle mensen die naar drugsrevalidatie gaan met succes hun behandelprogramma’s, terwijl nog eens 16 procent wordt overgeplaatst naar andere revalidatiecentra voor aanvullende behandeling.
 • Succespercentages voor revalidatie voor degenen die de detoxificatie van drugs en alcohol met succes voltooien, zijn gecombineerd 68 procent.
 • Naar schatting voltooit 41 procent van de mensen die medicatie-ondersteunde behandeling (MAT) voor opioïde detox ontvangen, met succes de behandeling en bereikt onthouding.
 • Van degenen die met succes MAT voltooien voor opioïde afhankelijkheid, ontvangt ongeveer 13 procent poliklinische behandeling.
 • Het hoogste percentage succespercentages voor drugrevalidatie voor poliklinische behandeling betreft opnames voor alcohol- en marihuana-verslaving. Meer dan 45 procent van volwassenen van 18 jaar en ouder die met succes poliklinische drugsrevalidatie voltooien, worden opgenomen voor alcoholmisbruik, terwijl meer dan 36 procent van volwassenen wordt opgenomen voor marihuanamisbruik.
 • Iets meer dan 40 procent van de mensen die met succes poliklinische drugsrevalidatie voltooien, had aanvankelijk zelf besloten om behandeling te zoeken en nuchter te worden.
 • Ongeveer 67 procent van de mensen die met succes poliklinische drugsrevalidatieprogramma’s voltooien, heeft de behandeling gedekt door Medicaid, Medicare en andere overheidsbronnen.
 • Mensen die met succes poliklinische MAT voltooien voor opioïde afhankelijkheid verblijven gemiddeld 113 dagen in een drugsrevalidatiecentrum.
 • Mensen die met succes poliklinische behandeling voltooien voor welke stofverslaving dan ook, verblijven gemiddeld 81 dagen in een drugsrevalidatiecentrum.
 • Degenen die met succes intensieve poliklinische programma’s voltooien voor welke stofverslaving dan ook, verblijven gemiddeld 53 dagen in een drugsrevalidatiecentrum.
 • Alcohol vormt het hoogste percentage opnames in drugsrevalidatiecentra, namelijk 33 procent, gevolgd door opioïden met 34 procent, marihuana met 13 procent, stimulerende middelen met 11 procent en cocaïne met 5 procent.
 • Tussen de 40 procent en 60 procent van de patiënten die lijden aan stoornissen in het gebruik van drugs, vallen terug wanneer de behandeling wordt stopgezet. Deze terugvalpercentages zijn echter aanzienlijk lager dan die voor andere chronische ziekten zoals hypertensie en astma.

Nu bevind je jezelf in een positie waarin je zeer afhankelijk bent van een vorm van illegale drugs of verslavend gedrag en mogelijk op zoek bent naar manieren om met je verslaving om te gaan. In ieder geval ben je nu op zoek naar een weg vooruit en kun je beginnen aan de reis terug naar een gelukkig en normaal leven.

Drugs- en Alcoholverslaving

Wist je dat zelfs het eenmalig gebruiken van een drug je classificeert als drugsgebruiker? Zelfs terwijl de effecten van de drugs of alcohol die je gebruikt tijdelijk zijn, vinden er permanente en levensveranderende gebeurtenissen plaats binnen je lichaam en, vooral, je hersenen. Drugsgebruik beïnvloedt het gebied van de hersenen dat verantwoordelijk is voor gevoelens van beloning en motivatie. Dit deel van de hersenen is ook verantwoordelijk voor je oordeelsvermogen en geheugen. Daarom is het nemen van een drug meestal plezierig, maar het kan je besluitvorming ernstig en negatief beïnvloeden en je perceptie van de realiteit veranderen.

Drugs- en Alcoholrevalidatie

Naar een drugsrevalidatiecentrum gaan kan je leven veranderen en je een realistisch en optimistisch perspectief op je toekomst bieden. Enkele van de grootste voordelen zijn:

Counseling

Counseling biedt je de kans om de realiteit van je verslaving onder ogen te zien. Tijdens deze sessies leer je nieuwe strategieën om met je verslaving om te gaan in een niet-veroordelende omgeving. Tijdens counseling sessies zul je ook worden uitgerust met copingmechanismen om dagelijkse stressfactoren aan te pakken.

Medische Hulp

Tijdens het ontgiftingsproces hebben rehabcentra medische hulp beschikbaar indien nodig. Het terugtrekken van sommige verslavende stoffen, zoals alcohol, kan ernstige complicaties veroorzaken en medische hulp kan je leven redden.

Herstel van Sociabiliteit

Verslavingsbehandelingscentra bevorderen sociabiliteit, of het nu gaat om een groep mede-herstellende verslaafden of je vrienden en familie. Ze leren je ook hoe je gezonde relaties kunt opbouwen met nieuwe vrienden en kennissen.

Naast het bovenstaande moet je ook het voor de hand liggende overwegen; wat gebeurt er als je niet naar rehab gaat, zelfs als je weet dat je hulp nodig hebt?

Veel mensen proberen deze ingrijpende veranderingen zelfstandig door te voeren, en een klein percentage slaagt uiteindelijk misschien. Maar als je niet volledig bent uitgerust om je detox en herstel zelf te beheren, kun je misschien helemaal niet slagen. Proberen thuis te detoxen kan gevaarlijk en zelfs dodelijk zijn, vooral bij worstelen met alcoholverslaving, en zonder de juiste soort ondersteuning zullen veel mensen zich machteloos en ontmoedigd voelen.

Psychologisch trauma komt meestal voor bij iemand die een gebeurtenis of situatie heeft meegemaakt die bijzonder stressvol kan zijn. Zozeer zelfs dat ze moeite hebben om er zelf mee om te gaan en professionele hulp nodig hebben om hen door de ervaring te leiden. In sommige gevallen waar geen hulp wordt gezocht, kan de persoon die lijdt aan het trauma proberen zelf manieren te vinden om ermee om te gaan.

Veel studies hebben substantieel misbruik kunnen koppelen aan traumatische ervaringen. Dit kan zijn gebeurd in de kindertijd en zelfs tijdens volwassenheid. Het verlies van een geliefde, mishandeling of zelfs oorlog is allemaal gekoppeld aan mensen die lijden aan stoornissen in het gebruik van stoffen en verslavende gedragingen.

Vaak zijn het deze emotionele schommelingen die mensen ertoe brengen om drugs te gebruiken of zich op ongepaste manieren te gedragen om zich beter te voelen of gewoon even te vergeten. Telkens wanneer het gevoel van angst of angst opkomt, zal een persoon proberen een manier te vinden om dit te onderdrukken. Het gebruik van illegale drugs of alcohol geeft hen een moment van ‘rust’, waardoor ze ruimte krijgen waarin ze niet hoeven na te denken over al het verdriet dat ze anders voelen.

Wist je dat 2 van de 3 verslaafden enige vorm van fysiek of seksueel misbruik in hun kindertijd hebben meegemaakt?

Het starten van het genezingsproces

Harmony-revalidatiecentra bieden verslaafden en mensen die lijden aan verslavend gedrag, zoals gokken, de kans om met het trauma om te gaan, zodat ze hun verslavingen beter kunnen begrijpen. Het trauma moet volledig worden begrepen voordat er enige genezing kan plaatsvinden, en pas dan kan de verslaving of het verslavende gedrag worden aangepakt. Professionele counseling kan inzicht bieden aan een patiënt en hen helpen het proces van herstel van hun trauma te starten, waardoor de cyclus van gevoelens van onherstelbaarheid wordt doorbroken.

Het is absoluut cruciaal dat iemand die een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt professionele begeleiding krijgt over hoe ze de nasleep in hun dagelijks leven kunnen beheren. Of het trauma nu een eenmalige gebeurtenis is of terugkerend, er zijn manieren om het te beheren met als doel hun leven voor het betere te herstellen. Als een persoon zich tot verslaving wendt, wordt de weg langer en moeilijker, maar nog steeds niet onmogelijk. Hoewel verslaving een kortstondige verlichting biedt, is de beste oplossing om er op een gezonde en liefdevolle manier mee om te gaan.

Harmony biedt al hun cliënten traumacounseling op een casus-voor-casusbasis. Wij geloven dat de oplossing voor veel verslaafden is om de traumatische ervaring volledig te overbruggen met professionele begeleiding, terwijl de verslaving wordt aangepakt in een veilige en oordeelvrije omgeving. Als je een geliefde hebt of jezelf worstelt met verslaving, neem dan contact met ons op voor onze volledige aanbevelingen en om erachter te komen wat we kunnen doen om te helpen.

In basale termen betekent een dubbele diagnose dat een patiënt meer dan één ziekte heeft die tegelijkertijd wordt behandeld. Een persoon die lijdt aan drugsverslaving worstelt vaak met een vorm van andere psychische aandoening, zoals een angststoornis of matige tot ernstige depressie. Een fysieke ziekte in combinatie met een psychische stoornis kan ertoe leiden dat een patiënt een dubbele diagnose heeft, zodat beide ziekten tegelijkertijd kunnen worden behandeld.

In de meeste gevallen zal de ene ziekte leiden tot de tweede ziekte. Bijvoorbeeld, iemand die worstelt met een eetstoornis (de psychologische ziekte) kan beginnen met het misbruiken van stimulerende middelen zoals cocaïne in een poging om gewicht te blijven verliezen (de fysieke ziekte). Of alternatief kan het langdurige misbruik van drugs leiden tot een vorm van geestesziekte doordat de drugs de hersenfunctie en -reacties veranderen.

Het is van vitaal belang dat beide ziekten samen worden behandeld, omdat de ene altijd de andere teniet zal doen. Als je slechts één behandelt, zal de andere een gegarandeerde terugval veroorzaken, afhankelijk van welke niet wordt behandeld. Het vinden van een faciliteit voor dubbele diagnose om de patiënt te helpen, kan het verschil maken tussen een sterk verbeterd perspectief op het leven of voortdurend falen om volledig te herstellen.

Behandeling van Dubbele Diagnose

De eerste stap bij de behandeling van een persoon met een samengaande ziekte is het detoxificeren van de patiënt in een veilige omgeving om de drugs uit hun lichaam te verwijderen. Van daaruit kan de echte rehabilitatie beginnen in de vorm van counseling en programma’s die specifiek zijn ontworpen voor elke individuele patiënt. Gedragsmodificatietherapieën kunnen nuttig zijn bij het veranderen van denkpatronen en gedrag, wat helpt bij de behandeling van beide aandoeningen.

Dit betekent dat individuele behandelplannen kunnen worden aangepast of aangepast om twee verschillende aandoeningen beter te behandelen in plaats van slechts één. Sommige faciliteiten helpen alleen bij de drugsrevalidatie en sturen de patiënt vervolgens naar een psychiatrisch ziekenhuis voor verdere behandeling. Maar de meeste patiënten geven er de voorkeur aan om een instelling te zoeken die beide aandoeningen op dezelfde locatie behandelt.

Succes bij Dubbele Diagnose

Patiënten met een dubbele diagnose zijn moeilijk te behandelen omdat symptomen kunnen overlappen of kunnen wijzen op een ander probleem dan verwacht. En als ze niet goed worden behandeld, leidt dit tot toekomstige terugval. Een patiënt die alleen een drugsverslaving behandelt, kan een lange weg hebben naar volledig herstel, maar een patiënt met een dubbele diagnose kan zelfs nog langer duren, tot jaren van therapie en behandeling.

Dat gezegd hebbende, zijn veel mensen succesvol behandeld en leven ze nu gelukkige en productieve levens. Met de hulp van de juiste faciliteit en personeel en de juist voorgeschreven medicatie kan een persoon met een dubbele diagnose uitkijken naar een gelukkig leven met de mensen van wie ze houden.

Je kunt verslaafd raken aan bijna alles – alcohol, drugs, gokken, seks, voetbal, gokkasten, porno, masturbatie, werk, computerspellen, lichaamsbeweging, suiker, winkelen. De lijst van verslavingen is eindeloos. Iets leuks dat je in kleine hoeveelheden een kick geeft, kan gevaarlijk worden in grote hoeveelheden, met als gevolg lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen.

Veel mensen denken dat verslaving het kernprobleem is. Echter zijn verslaving en stoornissen in het gebruik van stoffen vaak een tijdelijke manier om zichzelf te kalmeren en om te gaan met andere problemen, die vaak moeten worden aangepakt via counseling of therapie.

Dat betekent niet noodzakelijk dat je geen probleem hebt. Volgens onderzoek is er een dunne scheidslijn tussen gewoonte en verslaving, gebaseerd op factoren zoals de tijd die wordt besteed aan het vertonen van het gedrag, chemische reacties in de hersenen en of je ontwenningsverschijnselen ervaart wanneer je stopt. Over het algemeen zijn er twee soorten verslaafden:

 • De “regelmatige gebruiker” die regelmatig een fix nodig heeft.
 • De “periodieke gebruiker” die af en toe flink uitpakt.

Elke gewoonte, van sporten tot overmatig drinken tot het eten van een specifiek soort voedsel, begint met iets dat bekend staat als de “gewoonteloop”. Dit begint met een bepaalde trigger die leidt tot een handeling, en wanneer de handeling wordt herhaald, wordt het een gewoonte. Deze gewoonte kan een beloningssensatie in de hersenen creëren. Verslaving treedt echter op wanneer je niet meer kunt functioneren zonder de plezierige activiteit of stof. Volgens de Partnership For Drug-Freekids hebben ongeveer 23,5 miljoen mensen in de VS enige vorm van verslaving ervaren. In Zuid-Afrika heeft volgens een artikel in Parent 24 één op de 15 mensen een drugsprobleem. Het druggebruik onder de jeugd in Zuid-Afrika zou volgens hetzelfde artikel twee keer zo hoog zijn als het wereldgemiddelde. Als je het gevoel hebt dat je favoriete gewoonte een verslaving is geworden, is er hoop. Onderzoek heeft gesuggereerd dat het 21 dagen duurt om een ​​gewoonte te doorbreken. Afhankelijk van de redenen waarom het in de eerste plaats een gewoonte werd, kunnen de neuropeptideverbindingen in de hersenen die de gewoonte versterken langer duren om te doorbreken. Voor sterkere verslavingen, zoals alcohol- en drugsverslavingen, moeten patiënten mogelijk eerst eventuele onderliggende oorzaken identificeren, en vervolgens kan rehabilitatie helpen om de hersenen opnieuw te bedraden en de verslaving te doorbreken.

Symptomen van verslaving kunnen depressie, angst, paranoia en hallucinaties omvatten.

Het zal invloed beginnen te hebben op je werk, je relaties en je leven. Verslavingen maskeren gezondheidsproblemen zoals depressie. Altijd kiezen voor een roes of dronkenschap kan suggereren dat je iets voor jezelf verbergt. Stoppen met je gekozen roes kan je in staat stellen te zien wat er moet gebeuren. Als je bezorgd bent, stel jezelf dan deze vragen:

 • Denk je aan [jouw verslavende activiteit] als je iets anders aan het doen bent en kijk je ernaar uit?
 • Voel je dat je elke keer meer van [jouw verslavende activiteit] nodig hebt om hetzelfde plezier te ervaren?
 • Heb je pogingen gedaan om te minderen met [jouw verslavende activiteit]?
 • Doe je [jouw verslavende activiteit] langer dan de bedoeling was?
 • Heb je [jouw verslavende activiteit] boven belangrijkere dingen in het leven geplaatst, zoals relaties of werk?
 • Heb je gelogen tegen anderen over je betrokkenheid bij [jouw verslavende activiteit]?
 • Gebruik je [jouw verslavende activiteit] als een manier om te ontsnappen aan problemen of als een manier om gevoelens van schuld, angst of depressie te vermijden?

Als je op sommige van deze vragen ‘ja’ antwoordt, stop dan een maand met [jouw verslavende activiteit]. Als dat te moeilijk is, heb je een probleem en heb je mogelijk ondersteuning nodig.

Bij het overwegen van het juiste type verslavingsrevalidatie voor het aanpakken van een uitdaging zoals alcoholisme, drugsgebruik of een andere stoornis, zou een vroege vraag moeten zijn om te bepalen of klinische opname of ambulante behandeling het beste bij je past? Zoveel mogelijk leren over deze soorten benaderingen voor verslavingsbehandeling kan helpen bij het nemen van de beslissing om deel te nemen en uiteindelijk de overgang naar verslavingsrevalidatie gemakkelijker maken.

Klinische opname of residentiële verslavingsbehandelingsfaciliteiten bieden intensieve verslavingsbehandeling waar patiënten 24 uur per dag op locatie verblijven, waardoor ze zich volledig kunnen richten op hun herstel gedurende die tijd.1 Klinische opname wordt doorgaans gezocht door mensen met relatief ernstige verslavingen en gerelateerde problemen: echter kan zo’n behandelingssituatie zeer effectief zijn voor mensen in veel verschillende situaties. Er zijn ook ambulante behandelopties voor degenen die ervoor kiezen om thuis te wonen en gedurende enkele dagen per week behandelingsessies voor middelenmisbruik bij te wonen in de behandelingsfaciliteit.

Enkele waardevolle vragen om te stellen bij het kiezen van een verslavingsbehandelingsprogramma of -faciliteit:

 1. Hebben ze een bewezen staat van dienst (hoeveel jaar helpen ze met succes mensen herstellen van verslaving)?
 2. Zijn ze gelicentieerd en geregistreerd bij het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Maatschappelijke Ontwikkeling van dat land?
 3. Hebben ze een deskundig team, ervaren, effectief en zorgzaam genoeg om je te begeleiden op weg naar herstel?
 4. Hebben ze een medische ontgiftingsafdeling (met name voor alcohol- en drugsverslaving)?
 5. Hanteren ze een holistische benadering van verslaving, inclusief alle invloeden op je herstel (bijv. je familie, je werk, je sociale relaties)?
 6. Zijn ze een geregistreerd ziekenhuis bij het ziekenhuisnetwerk van jouw land?
 7. Wordt de behandeling gedekt door ziektekostenverzekering of medische hulp?

Onze ambitie is om de laatste revalidatie-instelling te zijn die u of uw dierbare hoeft te bezoeken, omdat we ernaar streven uw beste kans te zijn om hier definitief doorheen te komen.

Ontdek hoe we samen deze reis kunnen beginnen door contact op te nemen met ons opnameteam.

NEEM CONTACT OP

Als toonaangevend rehabcentrum staan ​​we klaar om mensen te ondersteunen die worstelen met verslaving. Hoe kunnen we u helpen?

  -->