Skip links

Verslavingen

WAT IS VERSLAVING?

Verslaving is een chronische en progressieve ziekte. Mensen die lijden aan verslaving ervaren een onbeheersbare drang om verdovende middelen te gebruiken of ervaren deze drang bij bepaald gedrag, zelfs wetende dat dit negatieve gevolgen kan hebben voor hun leven. Ze zijn fysiek of mentaal niet in staat om te stoppen, zelfs wanneer ze dit proberen.

Zonder behandeling kan verslaving relaties beschadigen, problemen op het werk veroorzaken en leiden tot financiële en juridische problemen. Overmatig gebruik van drugs en alcohol kan leiden tot een scala aan ernstige gezondheidsproblemen en zelfs fataal zijn. Goede behandeling voor verslaving is een combinatie van revalidatie, therapie en, zo nodig, medicatie.

VERSCHILLENDE VERSLAVENDE STOFFEN ZIJN:

Alcohol

Softdrugs (wiet, hasj)

Harddrugs (bijv. cocaïne, speed, ketamine, heroïne, crack, meth, 3MMC, lachgas)

Benzodiazepinen / Benzo’s (bijv. lorazepam, diazepam, oxazepam)

Opioïden / Pijnstillers (bijv. morfine, fentanyl, oxycodon, tramadol)

Nicotine

MAAR MENSEN KUNNEN OOK LIJDEN AAN PROCESVERSLAVINGEN ZOALS:

Eetstoornissen

Gokverslaving

Seksverslaving

Liefdeverslaving

Pornoverslaving

Gameverslaving

WAT ZIJN DE SYMPTOMEN VAN VERSLAVING?

De symptomen van verslaving variëren van persoon tot persoon. Sommige mensen met een verslaving functioneren goed in het dagelijks leven. Ze verbergen hun activiteiten of het gebruik van stoffen voor anderen. Andere mensen hebben ernstige symptomen, waaronder:

Verslavingen 1

ONVERMOGEN OM TE STOPPEN MET GEBRUIK

Mensen kunnen een middel gebruiken of toegeven aan hun gedragsverslaving, zelfs als ze willen stoppen. Ze hebben mogelijk meerdere keren geprobeerd het gebruik te verminderen of te stoppen, maar het lukt niet.

Verslavingen 1

INTENS BEZIG ZIJN MET HET MIDDEL OF GEDRAG

Mensen met verslavingen raken pathologisch geobsedeerd door drugs, alcohol of schadelijk gedrag. Ze kunnen het gevoel hebben dat de verslaving hun leven heeft overgenomen, omdat ze steeds meer tijd besteden aan verlangen naar, verkrijgen van en nadenken over hun verslaving.

Verslavingen 1

TOENEMENDE TOLERANTIE

Na verloop van tijd hebben ze mogelijk meer alcohol of drugs nodig om dezelfde euforische effecten te voelen als voorheen. Ze moeten mogelijk ook dezelfde hoeveelheid blijven gebruiken om om te gaan met fysieke en psychologische ontwenningsverschijnselen die ze kunnen ervaren bij het stoppen of zelfs verminderen van het gebruik van stoffen. Blijkbaar heeft hun lichaam een tolerantie opgebouwd voor het middel.

Verslavingen 1

ONTWENNINGSVERSCHIJNSELEN

Mensen met een verslaving ervaren emotionele en fysieke ontwenningsverschijnselen wanneer ze stoppen met gebruiken. Fysieke symptomen kunnen trillen, zweten of overgeven omvatten. Ze kunnen ook angstig, verdrietig of boos worden.

Verslavingen 1

GEBREK AAN CONTROLE

Hun verslaving beïnvloedt vaak alle aspecten van hun leven, inclusief hun lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, persoonlijke relaties en hun carrière. Vaak zijn ze niet in staat hun rekeningen te betalen en isoleren ze zichzelf bewust van vrienden en familie. Ze hebben vaak negatieve ervaringen met het juridische systeem, waaronder arrestaties voor het rijden onder invloed. Ondanks dat ze weten welke schadelijke effecten hun verslaving op hen heeft, kunnen ze niet stoppen met gebruiken.

Verslavingen 1

PERSOONLIJKE PROBLEMEN EN GEZONDHEIDSPROBLEMEN

Hun verslaving beïnvloedt vaak alle aspecten van hun leven, inclusief lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, persoonlijke relaties en het functioneren op de werkplek. Vaak zijn ze niet in staat hun rekeningen te betalen en isoleren ze zichzelf bewust van vrienden en familie. Ze hebben vaak negatieve ervaringen met het juridische systeem, bijvoorbeeld door het onder invloed rijden. Ondanks dat ze verstandelijk wel weten welke schadelijke effecten hun verslaving op hen heeft, kunnen ze niet stoppen met gebruiken.


KUNNEN VERSLAVINGEN WORDEN BEHANDELD?

Behandelingen voor verslaving kunnen helpen. Uw zorgverlener kan een combinatie van behandelopties aanbevelen. Deze omvatten:

DETOX

Voor ernstige verslaving kan het ondersteund ontgiften, oftewel detoxen, helpen bij het verlichten en behandelen van ontwenningsverschijnselen. Tijdens detox zorgt uw zorgverlener voor u terwijl drugs of alcohol uw systeem verlaten. Uw zorgverlener kan u medicijnen en andere behandelingen aanbieden om ontwenningsverschijnselen te verlichten.

MEDICATIE

Uw zorgverlener kan u medicijnen geven om drang, verlangens en aanhoudende ontwenningsverschijnselen te verminderen. Als u verder bekend bent met andere psychische aandoeningen kan uw zorgverlener deze ook zo nodig behandelen met medicijnen.

REHABILITATIE (KLINISCHE OPNAME)

Zorgverleners bieden gestructureerde counseling, educatie, ondersteuning en aanmoediging tijdens revalidatie. Revalidatiediensten richten zich op het helpen beheren van verslaving op de lange termijn en het leiden van een gezonder leven.

THERAPIE

Verschillende soorten therapie helpen mensen met verslaving om nieuwe perspectieven te krijgen en hun gedrag te veranderen.

STEUNGROEPEN

Veel mensen leren omgaan met hun verslaving met hulp van zelfhulpgroepen, zoals Anonieme Alcoholisten (AA) of Narcotics Anonymous (NA). Deze groepen bieden mensen de mogelijkheid om ervaringen te delen en doorlopende aanmoediging te vinden.

Ervaart u of een van uw dierbaren een probleem met verslaving? Met meer dan 13 jaar ervaring kunt u vertrouwen op Harmony voor de best mogelijke kans op volledig herstel. Neem vandaag nog contact met ons op.

Neem Contact Op

Successverhalen

VEELGESTELDE VRAGEN

Zorgverzekeraars dragen zeker bij aan behandelingen die hun cliënten weer clean kunnen krijgen, dit maakt deel uit van de basisverzekering. De gezondheidsproblemen die zich op de korte en lange termijn kunnen voordoen door het gebruik van middelen kunnen geminimaliseerd worden door zo snel mogelijk aan een verslavingsbehandeling te beginnen.

Verslavingskliniek voor Dubbele Diagnose

Harmony SGGZ Clinic is een behandelcentrum voor dubbele diagnose, en patiënten kunnen profiteren van zowel psychiatrische als medische ondersteuning in deze verslavingsbehandeling. Het verblijf van de patiënt bij ons kan naar behoefte worden verlengd, waarbij ook onderliggend trauma, dat vaak de oorzaak van verslaving is, wordt behandeld.

We nemen het papierwerk bij je uit handen

Neem contact op met Harmony SGGZ en laat ons vandaag nog contact opnemen met uw zorgverzekeraar en laten we samen de opties voor een behandelprogramma bekijken. Dit is de eerste stap naar een effectieve behandeling voor uzelf of uw dierbare.

Het succes van een behandeling voor verslaving kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het type verslaving, de duur en ernst van de verslaving, de individuele kenmerken van de persoon (zoals motivatie, aanwezigheid van co-morbide aandoeningen, en sociale ondersteuning), en de kwaliteit en type van de behandeling die wordt aangeboden.

Een aantal belangrijke factoren die de kans op succes bij een behandeling van verslaving kunnen beïnvloeden, zijn:

 • Motivatie van de patiënt: De bereidheid en motivatie van een persoon om te veranderen en deel te nemen aan de behandeling spelen een cruciale rol in het herstelproces.
 • Aangepaste behandeling: Behandelingen die zijn aangepast aan de specifieke behoeften van de individuele patiënt hebben doorgaans meer succes. Bij Harmony SGGZ is het ons doel om de behandeling op maat te snijden naar jouw behoefte.
 • Geïntegreerde zorg: Behandelingen die niet alleen de verslaving zelf aanpakken, maar ook gerelateerde gezondheidsproblemen (zoals mentale gezondheidsstoornissen) kunnen effectiever zijn. Bij Harmony SGGZ kijken we verder dan je middelengebruik of verslavingsgedrag. We zijn er van overtuigd dat iemand die verslaafd is aan verdoving, ergens aan lijdt dat blijkbaar op een andere manier behandeld moet worden.
 • Langdurige betrokkenheid: Verslaving wordt vaak beschouwd als een chronische ziekte, wat betekent dat langdurige of voortdurende zorg en ondersteuning vaak noodzakelijk zijn voor het behouden van herstel. Bij Harmony SGGZ staan we na je behandeling ook achter je. Wij geloven dat een chronische ziekte langdurige ondersteuning verdient.
 • Sociale steun: Een sterk ondersteuningsnetwerk van vrienden, familie en lotgenoten kan een positieve invloed hebben op herstel. Bij Harmony SGGZ moedigen wij cliënten aan die actief willen deelnemen aan de community van mensen in herstel wanneer ze klaar zijn met onze behandeling.
 • Toegang tot hulpmiddelen: Gemakkelijke toegang tot behandeling en ondersteunende diensten kan de kans op succes vergroten. Bij Harmony SGGZ gaan wij met de tijd mee en is het voor cliënten tegenwoordig ook mogelijk om (delen van) het behandelprogramma digitaal vanuit huis te volgen.

Succespercentages variëren sterk. Het is belangrijk om te onthouden dat herstel een persoonlijke reis is en dat wat voor de ene persoon werkt, misschien niet voor een ander werkt.

De verslavingen waar mensen zich mee aanmelden bij een verslavingskliniek hebben met elkaar gemeen dat ze een verdovend effect hebben. Ofwel het middel zelf is verdovend, ofwel het gedrag zorgt voor de toename van lichaamseigen verdovende stoffen (endorphine).

Onze behandeling gaat ervan uit dat het verdoven geen vrije keuze is. Wij stellen dat er een bepaalde pijn aanwezig is bij iedereen die wij behandelen, een pijn die iemand zelf probeert op te lossen. Daarbij onderscheiden we drie soorten pijn, oftewel trauma: fysiek trauma, hechtingstrauma en emotioneel trauma.

Het starten van het genezingsproces

Harmony SGGZ Clinic biedt hen met een middelenverslaving of procesverslaving de kans om op een gezonde manier met het trauma om te gaan, zodat ze niet meer hoeven te verdoven. Met een andere invalshoek het trauma benaderen is vaak de eerste stap. Hulp van een ervaren professionele therapeut kan helpen om deze eerste stap te zetten.

Onze benadering is vanuit begrip en compassie. Wij hebben veel cliënten mogen helpen deze vicieuze cirkel te doorbreken, zelfs sommige collega’s zijn zelf in herstel van verslaving. We geloven dat persoonlijke behandeling die op maat gemaakt is en aansluit op jouw behoefte, vanuit wat jij als persoon hebt meegemaakt, het beste werkt. Neem contact op om ons te vertellen waar jij of jouw geliefde tegenaan loopt en om te horen van ons wat wij voor jou kunnen betekenen.

Letterlijk betekent een dubbele diagnose dat een patiënt meer dan één ziekte heeft die tegelijkertijd wordt behandeld. Een persoon die lijdt aan drugsverslaving worstelt vaak ook met problemen als een angststoornis of depressie. Ook kan het voorkomen dat er een lichamelijke ziekte is naast de verslaving. In veel gevallen hebben de ziekten met elkaar te maken en werkt herstel alleen als beide ziekten tegelijk worden aangepakt.

Een voorbeeld kan zijn dat iemand een angststoornis heeft ontwikkeld. Deze persoon merkt dat hij hier tijdelijk minder last van heeft als hij onder invloed is van alcohol, en na enige tijd is hij elke dag alcohol aan het misbruiken. Herstel zal onwaarschijnlijk zijn als de verslaving niet wordt behandeld, evenals wanneer de angststoornis niet wordt behandeld.

Het vinden van een behandelcentrum dat zich specialiseert in het behandelen van dubbele diagnose om de patiënt te helpen, kan het verschil maken.

Behandeling van Dubbele Diagnose

De eerste stap bij de behandeling bij dubbele diagnose is het doorlopen van een detox programma. Van daaruit kan de echte behandeling beginnen in de vorm van groepssessies en individuele therapie. Bij Harmony SGGZ is de inhoud van behandeling afgestemd op de aanbevelingen op uit wetenschappelijk onderzoek. Tegelijkertijd geloven we in een holistische benadering, waarbij we ook kijken naar facetten als het sociale netwerk, lichamelijke gezondheid en voedingspatronen. Hierbij richten wij ons niet alleen op de verslaving, maar op alle stoornissen of ziekten die zich voordoen. Daarmee voorkomen wij dat onze cliënten na de verslavingsbehandeling nog naar een andere instelling hoeven voor de overige diagnosen.

Succes bij Dubbele Diagnose

Patiënten met een dubbele diagnose zijn moeilijk te behandelen omdat het ingewikkelder kan zijn een patroon te vinden in de symptomen. Als daarom de behandeling zich minder goed kan richten op het probleem, vergroot dit de kans op terugval in de toekomst. Daarom is het aan te raden te kiezen voor een instelling met expliciete ervaring en expertise op het gebied van dubbele diagnose. Als je denkt dat wij het juiste behandelcentrum zijn voor jou, neem dan vrijblijvend contact op.

Dat betekent niet per definitie dat je geen probleem hebt. Volgens onderzoek is er een dunne scheidslijn tussen gewoonte en verslaving, gebaseerd op factoren zoals de tijd die wordt besteed aan aanverwant gedrag (denk aan: fantaseren over gebruik, voorbereiden op gebruik, middel halen etc.), chemische reacties in de hersenen en of je ontwenningsverschijnselen ervaart wanneer je stopt. Over het algemeen zijn er twee soorten gebruikers binnen verslaving die een middel misbruiken:

 •     De “regelmatige gebruiker” die regelmatig het middel nodig heeft.
 •     De “binge-gebruiker” die slechts af en toe heftig gebruikt en tussendoor niet tot weinig gebruikt.

Elke gewoonte, van sporten tot overmatig drinken tot het eten van een specifiek soort voedsel, begint met iets dat bekend staat als de “habit loop”. Dit begint met een bepaalde trigger die leidt tot een handeling, en wanneer de handeling wordt herhaald, wordt het een gewoonte. Deze gewoonte creëert een gevoel van beloning in de hersenen. Verslaving treedt echter op wanneer je niet meer kunt functioneren zonder deze stof of activiteit.

Als je het gevoel hebt dat je gewoonte een verslaving is geworden, is er hoop. Onderzoek wijst uit dat het gemiddeld 21 dagen duurt om een ​​gewoonte te doorbreken. In onze behandeling ondersteunen wij onze cliënten deze periode door te komen, zo nodig met een klinische detox. Na het ontgiften beginnen we met therapie, waarbij het doel is om de oorzaak van het verdoven zo goed mogelijk te adresseren. Zo kunnen we eraan werken dat onze cliënten geen reden meer zien om opnieuw te beginnen na behandeling.

Het zal invloed beginnen te hebben op je werk, je relaties en je leven. Verslavingen maskeren gezondheidsproblemen zoals neerslachtigheid. In een later stadium kunnen symptomen  als stemmingsstoornissen (depressie), angst, paranoia en zelfs hallucinaties optreden.

Altijd kiezen voor dat roesje of dat ‘fijne’ gevoel kan suggereren dat je iets uit de weg aan het gaan bent of voor jezelf aan het verbergen bent. Stoppen met dit gedrag kan je in staat stellen te zien wat er moet gebeuren. Als je bezorgd bent, stel jezelf dan deze vragen:

 •     Denk je aan [jouw verslavende activiteit] als je iets anders aan het doen bent en kijk je ernaar uit?
 •     Voel je dat je elke keer meer van [jouw verslavende activiteit] nodig hebt om hetzelfde plezier te ervaren?
 •     Heb je pogingen gedaan om te minderen met [jouw verslavende activiteit]?
 •     Doe je [jouw verslavende activiteit] langer dan de bedoeling was?
 •     Heb je [jouw verslavende activiteit] boven belangrijkere dingen in het leven geplaatst, zoals relaties of werk?
 •     Heb je gelogen tegen anderen over je gedrag bij [jouw verslavende activiteit]?
 •     Gebruik je [jouw verslavende activiteit] als een manier om te ontsnappen aan problemen of als een manier om gevoelens van schuld, angst of depressie te vermijden?

Als je op sommige van deze vragen ‘ja’ antwoordt, stop dan een maand met [jouw verslavende activiteit]. Als dat te moeilijk is, heb je een probleem en heb je mogelijk ondersteuning nodig.

Mocht je twijfels hebben over een dierbare en graag meer informatie ontvangen van ons over verslaving, neem dan vrijblijvend contact op. Voor naasten bieden wij informatiebijeenkomsten over verslaving waar je gratis aan kan deelnemen.

Bij de behandeling van verslavingen in Nederland kan men kiezen tussen een ambulant traject of een klinisch traject, afhankelijk van de ernst van de verslaving, persoonlijke situatie en voorkeuren.

Ambulant traject: Bij een ambulant traject worden cliënten behandeld zonder dat zij opgenomen worden. Cliënten wonen thuis en kunnen digitaal hun behandeling volgen of bezoeken op afspraak de behandellocatie voor gesprekken met een behandelaar en nemen deel aan groepstherapie. Dit traject is flexibel en stelt de cliënt in staat om het dagelijks leven, zoals werk of studie, voort te zetten. Dit traject is geschikt voor mensen waarvan de verslaving nog beheersbaar is en die hun dagelijkse activiteiten willen blijven uitvoeren​​​​.

Klinisch traject: Klinische behandeling betekent opname in een gespecialiseerde instelling, waarbij cliënten deelnemen aan een intensief behandelprogramma dat kan variëren. Cliënten verblijven in de kliniek gedurende de behandelperiode. Dit traject is vooral geschikt voor mensen met een ernstige verslaving, waarbij detoxificatie onder medische begeleiding vaak een eerste stap is. Na de klinische behandeling volgt een nazorgtraject om terugval te voorkomen, wat kan inhouden dat men overgaat naar een ambulant of deeltijd traject​​. Dit traject is erg geschikt voor mensen die het nodig hebben een periode vrij van prikkels uit hun eigen leven.

De keuze tussen een ambulant of klinisch traject hangt af van diverse factoren, waaronder de ernst van de verslaving, persoonlijke omstandigheden, en de aanwezigheid van een ondersteunend netwerk. Beide trajecten hebben als doel de cliënt te ondersteunen naar herstel en het voorkomen van terugval, waarbij de behandeling op maat wordt aangeboden gebaseerd op individuele behoeften.

Voor het aanbod dat wij bij Harmony SGGZ aanbieden, kijk op onze pagina over het behandelaanbod of neem direct contact op met ons voor persoonlijke advies.

Enkele waardevolle vragen om aan jezelf te stellen bij het kiezen van een verslavingsbehandeling of verslavingskliniek:

 • Hebben ze een bewezen staat van dienst (hoeveel jaar helpen ze met succes mensen te herstellen van verslaving)?
 • Is het behandelteam deskundig, ervaren en hebben zij de juiste instelling om je te begeleiden op weg naar herstel?
 • Hebben ze een medische detox afdeling (met name voor alcohol- en drugsverslaving)?
 • Hanteren ze een holistische benadering van verslaving, houden ze rekening met jouw persoonlijke situatie met betrekking tot bijvoorbeeld jouw familie, werk en sociale relaties?
 • Wordt de behandeling gedekt door de zorgverzekeraar?

Onze ambitie is om de laatste behandeling voor verslaving te zijn die u of uw dierbare hoeft te bezoeken.

Neem de eerste stap naar een leven in herstel, neem vrijblijvend contact op met ons secretariaat:

NEEM CONTACT OP

Als toonaangevende verslavingskliniek staan ​​we klaar om mensen te ondersteunen die worstelen met verslaving. Hoe kunnen we u helpen?

  -->